Herinrichting Ring rond Brussel

Over dit project heeft Wegen en Verkeer een aparte website, www.werkenaandering.be. Op deze website staat alle informatie over de herinrichting, Bekijk ook zeker de campagnevideo op de homepage.

Het eerste stuk van de Ring rond Brussel, tussen Groot-Bijgaarden en Strombeek-Bever, werd aangelegd in 1958. Op andere plaatsen is de Ring veertig à vijftig jaar oud. De Ring is dus aan een complete vernieuwing toe. In het kader van de herinrichting wordt niet alleen de weg zelf vernieuwd, ook veel bruggen en viaducten over de Ring worden mee aangepakt.

Niet alleen de infrastructuur zelf, maar ook de manier waarop het verkeer georganiseerd is (de inrichting van de Ring), is gedateerd. Op sommige plaatsen liggen er wel vijf of zes rijstroken naast elkaar zonder enige scheiding. Het resultaat is een chaotisch wegbeeld van auto’s en vrachtwagens die kriskras door elkaar rijden en daardoor is er een verhoogd risico op ongevallen. Daarom maakt de Vlaamse overheid van de gelegenheid gebruik om het doorgaande verkeer te scheiden van het lokale verkeer.

Van brede asfaltvlakte naar eigentijdse inrichting met parallelrijbanen
Niet alleen de harde infrastructuur van de Ring, ook de manier waarop het verkeer georganiseerd is (de inrichting van de Ring) is gedateerd. Op sommige plaatsen liggen er wel vijf of zes rijstroken naast elkaar zonder enige scheiding. Het resultaat is een chaotisch wegbeeld van auto’s en vrachtwagens die kriskras door elkaar rijden en daardoor is er een verhoogd risico op ongevallen. Met de herinrichting krijgt de Ring over een afstand van 20 kilometer parallelrijbanen voor het plaatselijke verkeer. Met de scheiding van doorgaand en plaatselijk verkeer wordt komaf gemaakt met de gevaarlijke weefbewegingen op de Ring.

Meer info op: www.werkenaandering.be

 

Source: wegenenverkeer.be

Smart Entrepreneurs Know that Business is Not a Sport

Smart Entrepreneurs Know that Business is Not a Sport While sporting events can be exciting and sports stars inspirational, using sporty biz-blab is a recipe for disaster. How many times ha…

Read more