Een bedrijfspand huren? Welke kosten betaal je dan?

Lasten en kosten bovenop de huurprijs.
Bij het huren van een bedrijfsgebouw blijven de kosten niet beperkt tot de huurprijs. Het is belangrijk om in het huurcontract op te nemen welke kosten gedragen zullen worden door de huurder, en welke door de verhuurder.

Huurwaarborg is geen verplichting
Bij de verhuur van een woning is het wettelijk verplicht om een huurwaarborg van twee maanden te stellen. Dat is niet zo wanneer je een gebouw huurt in het kader van een handelshuur, maar in de praktijk is het niet ongebruikelijk dat een verhuurder een huurwaarborg van drie tot zes maanden vraagt. De waarborg hoeft niet eens op een geblokkeerde rekening op jouw naam te staan. De verhuurder kan ook afspreken dat de huurwaarborg op zijn rekening gestort wordt. Best is om overeen te komen wat er met de intresten moet gebeuren.

Eventueel met bankwaarborg
De verhuurder kan je ook om een bankwaarborg vragen. Bij huurschade of bij niet-betaling van de huur, kan hij jouw bank om een vergoeding vragen.

Huurovereenkomst registreren
Het is wettelijk verplicht om het huurcontract binnen de 4 maanden te laten registreren. De kosten daarvan worden meestal ten laste van de huurder gelegd.

Een plaatsbeschrijving opmaken
Bij de aanvang van de huur is het belangrijk om een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te maken zodat er op het einde van de huurovereenkomst geen onenigheid kan ontstaan over de staat van het gebouw. Het is raadzaam om hiervoor een onafhankelijk plaatsbeschrijver in te huren. De kosten van de opmaak van een plaatsbeschrijving worden evenredig verdeeld tussen huurder en verhuurder.

Ben je voldoende verzekerd?
Als huurder van een bedrijfsgebouw kan je een huurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Kijk ook na of er een verzekering nodig is voor de risico’s die je loopt in het kader van de activiteit die je uitvoert. Vergeet je ook niet te verzekeren tegen brand.

Bepaalde vergunning nodig?
Controleer of je in het pand dat je op het oog hebt geen speciale vergunning nodig is voor de activiteit die je er wil gaan ontplooien.

Kantorenmarkt in provinciesteden wint duidelijk terrein

De markt van de kantoren was op een bepaald moment gewoon verzadigd, zeker in het Brusselse. Het aanbod oversteeg ruimschoots de vraag en heel wat vastgoed-investeerders met een focus op kantoorru…

Read more