Advies bij werkplekinrichting

Een gezonde werkplek is zodanig ontworpen, én ingericht, dat de medewerker op een efficiënte manier de gevraagde werkzaamheden kan uitvoeren. De interactie tussen de medewerker en die van de hulpmiddelen die hij ter beschikking heeft (apparaten, meubels, toestellen, ... ), moeten immers leiden tot het gewenste (bedrijfs)resultaat. Het is van belang om de persoon in kwestie hier steeds centraal te plaatsen en de werkplek zodanig in te richten dat een duurzame inzetbaarheid van de medewerker wordt gerealiseerd. 

Bewustwording van het nut van het juist instellen en gebruiken van de werkplek is hierbij één van de belangrijkste aspecten. Hierdoor kan de medewerker de belasting op het lichaam aanzienlijk reduceren. Hiervan profiteert uiteindelijk iedereen, zowel de werknemer als de werkgever!

Hieronder kunt u algemene informatie vinden i.v.m. inrichting van kantoorruimte.
 

Algemene richtlijnen
 • Plaats alle bureautafels met beeldschermen dwars op het raam.
 • Plaats alle bureautafels op een minimale afstand van 1 m van het raam.
 • Zorg voor voldoende vrije ruimte voor de bureautafel, zodat de ogen regelmatig kunnen ontspannen (dieptezicht). Zorg dus voor een afstand van minstens 2 m tussen het bureau en de muur.
 • Vermijd de aanwezigheid van een deur, gang of ogen in de rug van de werknemer.
 • Plaats verlichtingsarmaturen evenwijdig met de ramen.
 • Zorg voor warme kleuren en planten in het kantoor.
 • Berg kabels ordelijk op, bij voorkeur in kabelgoten.
 • Voorzie voldoende opbergruimte.

 

Wettelijke minimumeisen ruimte

Om voldoende luchtverversing in de kantoorruimte te realiseren, gelden er een aantal verplichtingen (KB Arbeidsplaatsen 2012):

 • Minimale vrije oppervlakte: 2 m² per persoon
 • Minimale werkelijke ruimte: 10 m³ per persoon
 • Minimumhoogte lokalen: 2,50 m


Ergonomische vereisten m.b.t. oppervlakte kantoorwerkplekken

Ergonomische vereisten oppervlakte kantoorwerkplekken (richtlijn NEN 1824:2010)

              Minimumoppervlakte
Werkplek
 • 4 m² (indien langer dan twee uur per dag gebruikt), inclusief kantoorstoel en circulatieruimte
 • 1 m² voor deur in ruimte
 • 2 m² ruimte voor uitleg van tekeningen
Werktafel
 • 1 m² voor werkplek met flatscreen
 • 1 m² voor lees-/schrijfvlak
 • 2 m² voor vlak voor uitleg tekeningen
Kast
 • 1 m² voor vrijstaande kast
 • 0,5 m² voor vrijstaande ladenblok
Vergaderruimte
 • 1,5 m² voor overlegruimte per persoon (=< 6 personen)
 • 2m² voor vergaderruimte per persoon (> 6 personen)

Dus: een standaardwerkplek voor één persoon, die beschikt over een werktafel met flatscreen of laptop, schrijfvlak en een kast, moet een minimale oppervlakte van 7 m² hebben. Indien die persoon werkt met twee beeldschermen (twee flatscreens), komt hier 1 m² bij, waardoor in totaal 8 m² nodig is. 


Om een vlotte doorgang te realiseren, kunnen volgende richtlijnen gehanteerd worden:

Indien regelmatig personen elkaar moeten passeren, dien je minimum 90 cm te voorzien.

 • Indien looproute: min. 120 cm voorzien
 • Ruimte achter bureau tot muur/kast/obstakel: min. 90 cm voorzien
 • Ruimte achter bureau met passagemogelijkheid: min. 120 cm voorzien
 • Zitten rug aan rug: min. 180 cm voorzien.

 

 

 

 

Source: bestuurszaken.be

Transaction - Laurentide

Read more